ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال هفتگی ارز های دیجیتال ۲۹ سپتامبر (۸ مهر)

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش، بیت‌ کوین اس‌وی، کاردانو، بایننس کوین، پولکادات و چین لینک را برای امروز (۸ مهر) در ادامه می‌خوانید:

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در وضعیت فعلی بین حمایت خط روند صعودی (خط آبی صعودی) و مقاومت بالاسر ۱۱,۱۷۸ دلار محصور شده است. شیب افقی میانگین‌های متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای سطح میانی خود، نشان از نوسان قیمت در فاز تحکیم برای چند روز دیگر دارد.

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین
نمودار هفتگی قیمت بیت کوین

فروشندگان با حرکت قیمت تا ناحیه مقاومتی بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۱۱,۰۹۷ دلار و خط روند نزولی دست‌به‌کار خواهند شد. این گروه با چرخش قیمت در این ناحیه، برای پایین آوردن آن به زیر خط روند صعودی تلاش خواهند کرد.

در صورت موفقیت، احتمال ریزش قیمت تا حمایت کلیدی ۹,۸۳۵ دلار وجود خواهد داشت. با افزایش فشار فروش احتمال شکست این سطح به سمت پایین وجود خواهد داشت.

به‌هرحال در موج ریزشی بعدی، اگر قیمت از حمایت دینامیک خط روند صعودی جهش داشته باشد، خریداران بار دیگر برای هدایت قیمت به بالای مقاومت بالاسر و ادامه روند صعودی تلاش خود را از سر خواهند گرفت. اولین هدف قیمت در مسیر صعود، ۱۲,۰۴۸ دلار و در بالای آن ۱۲,۴۶۰ دلار خواهد بود.

 • مقاومت‌ها: ۱۱,۰۹۷ – ۱۱,۱۷۸ – ۱۲,۰۴۸ – ۱۲,۴۶۰
 • حمایت‌ها: ۹,۸۳۵

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم

قیمت اتریوم به بالای روند نزولی خود حرکت کرده و در تلاش برای حرکت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۳۶۲ دلار است. چنین حرکت صعودی، کاهش فشار فروش را پیشنهاد می‌دهد.

نمودار هفتگی قیمت اتریوم
نمودار هفتگی قیمت اتریوم

با شکست و تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر)، رشد سریع قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۳۸۵ دلار ممکن خواهد بود. احتمالاً فروشندگان از ناحیه مقاومتی بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) و ۳۹۵ دلار دفاع خواهند کرد. با چرخش قیمت از این ناحیه، نوسانات محدود قیمت برای چند روز دیگر ممکن است به طول بینجامد.

به‌هرحال با شکست قیمت به بالای ۳۹۵ دلار، ادامه روند صعودی با هدف ۴۸۸.۱۳۴ دلار ممکن خواهد بود.

دیدگاه صعود قیمت با چرخش آن از سطوح فعلی و ریزش به زیر حمایت کلیدی ۳۰۸.۳۹۲ دلار منتفی خواهد شد.

 • مقاومت‌: ۳۶۲ – ۳۸۵ – ۳۹۵ – ۴۸۸.۱۳۴
 • حمایت‌: ۳۰۸.۳۹۲

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت ریپل

خریداران در تلاش برای تثبیت قیمت ریپل در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۲۴۴ دلار هستند. در چنین شرایطی احتمال رشد قیمت تا ۰.۲۶ دلار ممکن خواهد بود. فروشندگان به‌‌احتمال از این مقاومت و کمی بالاتر از آن از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۰.۲۶۳ دلار دفاع خواهند کرد.

نمودار هفتگی قیمت ریپل
نمودار هفتگی قیمت ریپل

اگر قیمت از ۰.۲۶ دلار چرخش کند، احتمال نوسانات محدود و عرضی قیمت برای چند روز دیگر وجود خواهد داشت. به هر مقدار که قیمت زمان بیشتری در فاز تحکیم سپری کند، حرکت قیمت بعد از شکست قوی‌تر خواهد بود.

با حرکت قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه، امکان رشد آن تا ۰.۳۰۳۷۴۶ دلار وجود خواهد داشت و با نقض این سطح هدف بعدی ۰.۳۲۶۱۱۳ خواهد بود. روند قیمت با حرکت به زیر کف ۰.۲۱۹۷۱۲ دلاری آن، به نزولی خواهد چرخید.

 • مقاومت‌ها: ۰.۲۴۴ – ۰.۲۶ – ۰.۳۰۳۷۴۶ – ۰.۳۲۶۱۱۳
 • حمایت‌ها: ۰.۲۱۹۷۱۲

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت‌ کوین کش

جهش سریع قیمت بیت کوین کش، آن را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۲۸ دلار هل داده است. این حرکت صعودی حاکی از آن است که احتمال شکست به زیر حمایت ۲۰۰ دلار کاهش یافته است.

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین
نمودار هفتگی قیمت بیت کوین

در حال حاضر خریداران برای هدایت قیمت به بالای مقاومت دینامیک خط روند نزولی و مقاومت بالاسر ۲۴۲ دلار تلاش خواهند کرد. در بالای این سطح، امکان اینکه میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۲۵۴ دلار به‌عنوان مقاومت عمل کند، وجود خواهد داشت. در بالای آن، احتمال گسترده شدن روند صعودی قیمت تا ۲۸۰ دلار وجود خواهد داشت.

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در حال افقی شدن است و شاخص قدرت نسبی (RSI) تا سطح ۵۰ بالا رفته است. این عوامل احتمال چرخش روند را در کوتاه‌مدت هشدار می‌دهد. اگر قیمت از ۲۴۲ دلار به‌سمت پایین بچرخد، احتمال تحکیم قیمت برای چند روز قبل از شروع حرکت رونددار بعدی وجود خواهد داشت.

 • مقاومت‌ها: ۲۳۵ – ۲۴۲ – ۲۵۴ – ۲۸۰
 • حمایت‌ها: ۲۲۸ – ۲۰۰

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بایننس کوین

قیمت بایننس کوین در ۲۶ سپتامبر به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۵.۵۲ دلار رفته و به حرکت صعودی خود ادامه داده است. هدف بعدی قیمت در مسیر صعود، سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۲۷.۷۵۴۲ دلار خواهد بود.

نمودار هفتگی قیمت بایننس کوین
نمودار هفتگی قیمت بایننس کوین

فروشندگان برای به تأخیر انداختن روند صعودی در این سطح تلاش خواهند کرد، اما با جهش قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ریزش بعدی، امکان اتمام اصلاح وجود دارد.

در بالای سطح ۲۷.۷۵۴۲ دلار، احتمال ادامه روند صعودی تا سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی در ۳۰.۹۸۸۴ دلار وجود خواهد داشت. در طرف مقابل اگر قیمت از سطوح فعلی چرخش کند و به زیر میانگین‌های متحرک حرکت کند، احتمال دیده‌شدن دوباره ۲۲.۱۰ دلار وجود خواهد داشت.

 • مقاومت‌ها: ۲۷.۷۵۴۲ – ۳۰.۹۸۸۴
 • حمایت‌ها: ۲۵.۵۲ – ۲۲.۱۰

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت پولکادات

قیمت پولکادات در ۲۷ سپتامبر از سطح ۴.۱۱۵۲ دلار به‌سمت پایین چرخیده و خریداران درحال‌حاضر در تلاش برای هل دادن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۴.۶۰ دلار هستند. شکست قیمت به بالای این مقاومت، پیشنهاد اتمام احتمالی اصلاح را خواهد داد.

نمودار هفتگی قیمت پولکادات
نمودار هفتگی قیمت پولکادات

اولین هدف احتمالی قیمت در مسیر صعود، ۴.۹۲۱۰ دلار و در بالای آن ۵.۵۸۹۹ خواهد بود. اگر قیمت از هر کدام از این سطوح به سمت پایین چرخش کند، به‌مدت چند روز نوسانات محدودی خواهد داشت.

به‌هرحال، اگر خریداران قیمت را به بالای ۵.۵۸۹۹ دلار هدایت کنند، دیده‌شدن دوباره سقف اخیر قیمت در ۶.۸۶۱۹ دلار ممکن خواهد بود. این دیدگاه صعودی با چرخش قیمت به زیر ناحیه حمایتی ۳.۵۳۲۱ الی ۴ دلار منتفی خواهد شد.

 • مقاومت‌ها: ۴.۶۰ – ۴.۹۲۱۰ – ۵.۵۸۹۹ -۶.۸۶۱۹
 • حمایت‌ها: ۴.۰۰ – ۳.۵۳۲۱

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت چین لینک

فروشندگان در حال دفاع از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در قیمت چین لینک در ۱۰.۷۶ دلار هستند، اما خریداران اجازه تثبیت قیمت را در زیر ۱۰ دلار نداده‌اند. این امر نشان می‌دهد که خریداران در سطوح فعلی در حال انباشت هستند. محدوده فشرده تحکیم قیمت احتمال حرکت آن را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه افزایش خواهد داد.

نمودار هفتگی قیمت چین لینک
نمودار هفتگی قیمت چین لینک

اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۱۱.۱۹۹ دلار شوند، احتمال پایان روند نزولی وجود خواهد داشت. هدف بعدی قیمت در مسیر صعود ۱۳.۲۸ دلار خواهد بود و اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای این مقاومت شوند، روند صعودی تا ۱۷.۷۷ دلار ادامه خواهد داشت.

به‌هرحال، اگر فروشندگان از مقاومت ۱۳.۲۸ دلار دفاع کنند، احتمال چرخش قیمت و نوسانات عرضی آن به‌مدت چند روز وجود خواهد داشت. شیب افقی میانگین‌های متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۰، نشان‌دهنده احتمال ورود قیمت به فاز تحکیم خواهد بود.

این دیدگاه صعودی با چرخش آن از سطوح فعلی و نقض حمایت ۶.۹۰ دلار ممکن خواهد بود.

 • مقاومت‌ها: ۱۰.۷۶ – ۱۱.۱۹۹ – ۱۳.۲۸ – ۱۷.۷۷
 • حمایت‌ها: ۱۰ – ۶.۹۰

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت کاردانو

موج بازیابی قیمت کاردانو در ۲۵ سپتامبر به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۰۹۴ دلار رفته و اکنون خریداران در تلاش برای هدایت آن به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۰.۱۰۹ دلار هستند. در صورت موفقیت احتمال پایان روند نزولی وجود خواهد داشت.

نمودار هفتگی قیمت کاردانو
نمودار هفتگی قیمت کاردانو

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) به‌تدریج در حال افزایش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز تا ناحیه مثبت خود بالا آمده است. این‌ عوامل می‌توانند نشانه‌هایی از بازگشت خریداران باشد. اگر قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) حرکت کرده و در بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت صعودی قیمت تا ۰.۱۲۸۰ دلار وجود خواهد داشت.

به‌هرحال اگر قیمت از سطوح فعلی چرخش کند، خریداران با ریزش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) به بازار وارد خواهند شد. جهش پرقدرت قیمت از این حمایت به‌معنی مثبت‌شدن احساسات بازار خواهد بود.

این دیدگاه با چرخش قیمت و شکست آن به زیر متحرک نمایی ۲۰ روزه منتفی خواهد شد. چنین حرکتی ممکن است موجب دوباره دیده‌شدن کف اخیر قیمت در ۰.۰۷۵۵۷۰۱ دلار شوند.

 • مقاومت‌ها: ۰.۱۰۹ – ۰.۱۲۸۰
 • حمایت‌ها: ۰.۰۹۴ – ۰.۰۷۵۵۷۰۱

 

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین اس‌وی

قیمت بیت کوین اس‌وی در ۲۶ سپتامبر به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۱۶۵ دلار رفته است. خریداران در وضعیت فعلی در تلاش برای هدایت قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۱۸۲ دلار هستند. به‌هرحال، فروشندگان احتمالاً از این مقاومت دفاع خواهند کرد.

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین اس وی
نمودار هفتگی قیمت بیت کوین اس وی

اگر قیمت از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) چرخش کرده و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) حرکت کند، فروشندگان برای پایین کشیدن قیمت تا ناحیه حمایتی ۱۳۵.۰۰ الی ۱۴۶.۲۰ دلار تلاش خواهند کرد.

به‌هرحال، شاخص قدرت نسبی (RSI) به ناحیه مثبت خود ورود کرده و شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در تلاش برای صعود است. این عوامل برتری خریداران را نشان می‌دهد. اگر آن‌ها موفق به هدایت قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه شوند، احتمال رشد قیمت تا ۲۰۸.۱۰ الی ۲۲۷ دلار ممکن خواهد بود.

 • مقاومت‌ها: ۱۸۲ – ۲۰۸.۱۰ – ۲۲۷
 • حمایت‌ها: ۱۶۵ – ۱۴۶.۲۰ – ۱۳۵.۰۰

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید