نحوه ی ایجاد یک امضای دیجیتال

  • دانشنامه

    امضای دیجیتال چیست؟

    امضای دیجیتال فرآیندی است که در آن صحت و اعتبار یک پیام دیجیتالی تایید می‌گردد. یک امضای دیجیتال معتبر، به گیرنده‌ اطمینان می‌دهد که پیام توسط فرستنده‌ی اصلی ارسال شده…

    بیشتر بخوانید »